Het Franse pensionaat en inkopen doen op Zondag

Na de Franse Revolutie (vanaf 1907) werd het voor veel kloosterlingen te zwaar in Frankrijk.

Zij vertrokken naar Nederland omdat het in Frankrijk verboden werd voor gelovigen om onderwijs te geven. Ze kwamen onder andere naar Sluis. Hier werden 3 kloosters gebouwd en het pensionaat Sint Jozeph voor Franse kinderen tussen de  9 en 19 jaar. Op het hoogtepunt telde het pensionaat ruim 500 leerlingen. De ouders van deze kinderen kwamen regelmatig op bezoek en zo ontstond de openstelling van de winkels en restaurants op zondag. In 1939 vertrokken de broeders echter en kreeg het pensionaat (wat aan de weg richting Draaibrug lag) nog enkele andere bestemmingen. In 1948 werden er NSB’ers gevangen gehouden en waren er militairen gehuisvest. In 1991 is het grote complex afgebroken. Er rest nog enkel 1 klein deel wat momenteel als woning in gebruik is.