Sint Janskerk ruïne

In de Dinsdagsstraat stond vroeger de Sint Janskerk, een kruiskerk uit de 14e eeuw.

Tijdens de 80-jarige oorlog is de kerk zwaar beschadigd geweest maar is toen weer opgebouwd. In 1811 is de kerk vervolgens volledig verwoest door brand. De fundamenten werden in 1948 bloot gelegd en verhoogd. Er werden  beschilderde grafzerken gevonden die nu te zien zijn in museum ’t Belfort.  De ommuring van de kerk is nog zichtbaar. Aan de rechterkant van het kerkhof ziet u een rijtje huizen die ‘de Rentjes’ genoemd worden, deze waren van de diaconie en werden gebruikt voor de armenzorg van de Hervormde kerk.